top of page

Договір публічної оферти

ДОГОВОР ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Загальні положення

 

1.1. Поточна пропозиція є офіційною пропозицією ФОП «Крутік Вікрорія», номер податку на доходи фізичних осіб. 3511309804, зареєстрований в Україні, м. Київ, Володимирська 28  далі ("Продавець"), укладати Угоду про продаж товарів дистанційно, тобто через Інтернет -магазин, далі - "Угода", і розміщувати Публічну оферту (пропозицію) на офіційному веб -сайті Продавець “неофіційний.com” (далі - “Інтернет -сайт”).

 

1.2. Момент, коли Покупець повністю та беззастережно приймає пропозицію (акцепт) Продавця укласти електронний договір купівлі -продажу товарів, - це той факт, що Покупець оплачує замовлення згідно з умовами цієї Угоди, у час та за цінами, зазначеними на веб -сайт продавця.

 

Поняття та визначення

 

2.1. У цій пропозиції, якщо контекст не вимагає іншого, наступні терміни мають такі значення:

* "Продукт" - моделі, аксесуари, компоненти та супутні товари;

* "Інтернет -магазин" - відповідно до Закону України "Про електронну комерцію", засіб для презентації або продажу товарів, робіт чи послуг шляхом здійснення електронної транзакції.

* "Продавець" - компанія, яка продає товари, розміщені на Інтернет -сайті.

* "Покупець" - фізична особа, яка уклала з Продавцем договір на умовах, викладених нижче.

* "Замовлення" - вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем при оформленні замовлення та здійсненні оплати.

 

Предмет Угоди

 

3.1. Продавець зобов’язується передати Товар у власність Покупця, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар на умовах цієї Угоди.

Ця Угода регулює продаж та купівлю товарів в Інтернет -магазині, включаючи:

- добровільний вибір Покупцем товару в Інтернет -магазині;

- Самореєстрація Покупцем замовлення в інтернет-магазині;

- оплата Покупцем за замовлення, розміщене в Інтернет -магазині;

- обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цієї Угоди.

 

Процедура замовлення

 

4.1. Покупець має право розмістити замовлення на будь -який товар, розміщений на веб -сайті інтернет -магазину.

 

4.2. Кожен товар може бути представлений у порядку в будь -якій кількості.

 

4.3. У разі відсутності товару на складі Менеджер зобов’язаний повідомити про це Покупця (телефоном або електронною поштою).

 

4.4. У разі відсутності товару Покупець має право замінити його на товар аналогічної моделі, відмовитися від замовлення цього товару та скасувати замовлення.

 

Порядок оплати замовлення

 

5.1. Оплата здійснюється при замовленні товару на веб -сайті ostwon.com.ua в гривнях.

 

5.2. У разі не надходження коштів Інтернет-магазин має право скасувати замовлення.

 

Умови доставки замовлення

 

6.1. Доставка товарів, придбаних в інтернет -магазині, здійснюється до відділень DHL, де оформляються замовлення.

 

6.2. Разом із замовленням Покупцю надаються документи відповідно до законодавства України.

 

Права та обов’язки сторін:

 

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором, якщо Покупець порушить умови цього договору.

 

7.2. Покупець зобов’язаний:

- своєчасно оплачувати та отримувати замовлення на умовах цієї угоди.

 

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в інтернет -магазині;

- укласти електронний договір;

- вимагати від Продавця дотримання умов цієї Угоди.

 

Відповідальність сторін

 

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому договором та чинним законодавством України

 

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- за незначні розбіжності в колірній гамі виробу він може відрізнятися від оригінального виробу виключно через різне відтворення кольору моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

- за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримки та перебої у наданні послуг (обробка замовлення та доставка товарів), які виникають з незалежних від нього причин;

- за незаконні протиправні дії, вчинені Покупцем з використанням такого доступу до Інтернету;

- для передачі Покупцем своїх ідентифікаторів мережі - IP, MAC -адреси, логіна та пароля третім особам;

 

8.3. Покупець, користуючись наданим йому доступом до Інтернету, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну своїми діями (особисто, навіть якщо інша особа перебувала під його логіном) особам або їх майну, юридичним особам.

 

8.4. У разі форс -мажорних обставин сторони звільняються від виконання умов цієї угоди. За обставин непереборної сили для цілей цієї угоди враховуються події надзвичайного, непередбаченого характеру, які виключають або заважають виконанню цієї угоди, настання якої сторони не могли передбачити та запобігти настанню доступні методи.

 

8.5. Сторони вирішують будь -які розбіжності виключно шляхом переговорів.

 

Інші умови

 

9.1. Інтернет -магазин залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цю угоду за умови її попередньої публікації на веб -сайті ostwon.com.ua

 

9.2. Інтернет -магазин був створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

 

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. У разі здійснення акцепту (замовлення та оплати товару), Покупець надає Продавцю свою безумовну згоду на збір, обробку, зберігання, використання його персональних даних, у розумінні Закону України «Про Захист персональних даних ".

 

9.4. Оплата Покупцем за замовлення, розміщене в Інтернет -магазині, означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі -продажу (публічна оферта)

 

9.5. Фактичною датою електронного договору між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію"

 

9.6. Використання ресурсу інтернет -магазину для перегляду асортименту товарів, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

 

9.7. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інтернет -магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, надсилання повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення розрахунків тощо.

 

Порядок повернення товару належної якості

 

10.1. Повернення товару до інтернет -магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

10.2. Повернення товару в Інтернет -магазин здійснюється за рахунок Покупця.

 

Строк дії угоди

 

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка надіслала пропозицію про укладення такого договору, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

 

11.2. До закінчення терміну дії цієї Угоди вона може бути розірвана за взаємною згодою сторін до фактичної поставки товару, шляхом повернення коштів.

 

11.3. Сторони мають право розірвати цю угоду в односторонньому порядку, якщо одна зі сторін не дотримується умов цієї Угоди та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

Зверніть увагу, що Інтернет -магазин “ОУН” на офіційному веб -сайті ostwon.com.ua має право відповідно до законодавства України надавати право користування Інтернет -платформою ФОП та юридичним особам з продажу товарів. .

bottom of page